فرهنگ شرکت

سبک مردم ژوانلی به شرح زیر است:

تمام تلاش خود را انجام دهیم و بر بهبود مستمر پافشاری کنیم.همیشه نوآوری کنید و بر نوآوری موثر پافشاری کنید.

ارزش های اصلی Xuanli:

مشتری اول، کیفیت اول، تعالی، صداقت، کار گروهی و احترام به افراد.

چشم انداز شرکت:

در پنج سال آینده در زیر صنعت

برای اینکه یک بنچمارک بنچمارک باشید، تخصصی و پالایش شده باشید و عمیق و گسترده باشید.

f860b73f