ویژه

  • سیستم قدرت

    سیستم قدرت

    سیستم قدرت عمدتاً شامل تجهیزات تولید برق و تجهیزات منبع تغذیه است.تجهیزات تولید برق عمدتاً شامل دیگ نیروگاه، توربین بخار، توربین گاز، توربین آب، ژنراتور، ترانسفورماتور ...
    ادامه مطلب