اطلاعیه تعطیلات روز کارگر

مشتریان عزیز:
از اعتماد مداوم شما به Spintronics سپاسگزاریم.تعطیلات کارگری طبق مقررات تعطیلات ملی خواهد بود و به همراه وضعیت واقعی، موارد تعطیلات به شرح زیر است:29 آوریل تا 3 می، شرکت در تعطیلات خواهد بود.مه 4 عادی بازگشت به کار، لطفا بدانید.

五一劳动节企业放假通知手机海报

زمان ارسال: آوریل-24-2023